افزایش ۲۶ هزار نفری جمعیت کشور در یک هفته گذشته/پسرها با ۲ هزار تولد بیشتر، از دخترها سبقت گرفتندجمعیت کشور از شنبه هفته گذشته تاکنون ۲۶ هزار و ۲۷۳ نفر افزایش یافته است که بر این اساس پسرها با ۲ هزار و ۸۳۲ تولد بیشتر از دخترها سبقت گرفتند.

به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، تعداد متولدین سال ۱۳۹۲ از هفته گذشته تاکنون با ۲۶ هزار و ۲۷۳ نفر افزایش به ۱۱۶ هزار و ۹۶۷ نفر رسید.

این در حالی است که به تعداد متولدین پسر از هفته گذشته تاکنون ۱۳ هزار و ۹۶۴ نفر و به تعداد متولدین دختر از هفته گذشته تاکنون ۱۳ هزار و ۳۰۹ نفر افزوده شده است بنابراین تعداد پسرها تا این لحظه به ۶۰ هزار و ۳۹۹ نفر و تعداد متولدین دختر به ۵۷ هزار و ۵۶۸ نفر رسیده است.

متولدین نقاط شهری از شنبه هفته گذشته تاکنون ۲۱ هزار و ۲۷۳ نفر و متولدین نقاط روستایی از هفته گذشته تاکنون ۶ هزار نفر افزایش یافته‌اند؛‌ همچنین تعداد متولدین امروز نسبت به شنبه گذشته نیز ۱۹۳ نفر افزایش داشته است.

این گزارش حاکی از این است که تعداد افراد فوت‌شده سال جاری از شنبه هفته گذشته تاکنون ۶ هزار و ۸۳۳ نفر افزایش داشته و از رقم ۲۲  هزار و ۷۲۲ به ۲۹ هزار و ۵۵۵ رسیده است. تعداد مرد‌های فوت‌شده ۳ هزار و ۶۲۲ نفر و تعداد زنان فوت‌شده ۳ هزار و ۲۱۱ نفر افزایش داشته است که بر این اساس تعداد فوت بین مردان ۴۱۱ مورد بیشتر از زنان فوت‌شده است.

تعداد افراد فوت‌شده در نقاط شهری از شنبه هفته گذشته تاکنون با ۴ هزار و ۳۷۳ نفر افزایش به ۱۸ هزار و ۹۱۵ نفر و تعداد افراد فوت‌شده در نقاط روستایی با ۲ هزار و ۴۶۰ نفر افزایش به ۱۰ هزار و ۶۴۰ نفر رسیده این در حالی است که تعداد افراد فوت‌شده در گروه سنی ۰ تا ۱۴ساله از شنبه هفته گذشته تاکنون با ۴۰۳ نفر افزایش  از رقم یک هزار و ۳۴۰ به یک هزار و ۷۴۳ نفر رسیده است.

افراد فوت‌شده در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ساله با ۵۴۷ نفر افزایش به ۲ هزار و ۳۶۴ رسیده و تعداد افراد فوت‌شده در گروه سنی ۳۰ تا ۶۴ساله نیز با یک هزار و ۸۳۸ نفر افزایش به ۷ هزار و ۹۵۰ نفر رسیده است.

افراد فوت‌شده در گروه سنی ۶۵ سال به بالا نیز از رقم ۱۳ هزار و ۴۵۳ با ۴ هزار و ۴۵ نفر افزایش به ۱۷ هزار و ۴۹۸ نفر رسیده است. این در حالی است که تعداد افراد فوت‌شده امروز در مقایسه با شنبه هفته گذشته ۴۸ نفر افزایش داشته و از ۴۳۱ به ۴۷۹ نفر رسیده است.

افزایش طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۲ از شنبه هفته گذشته که رقمی بالغ بر ۶۷ هزار و ۹۷۲ نفر بود با ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر افزایش به ۸۸ هزار و ۴۱۲ نفر رسیده است.

افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز با ۱۴۵ نفر افزایش از یک هزار و ۲۸۹ به یک هزار و ۴۳۴ نفر رسیده است.۱ام اردیبهشت ۱۳۹۲ | | دسته : اخبار، سلامت، عمومی
برچسب ها : , , , , , ,

خرید شارژ ایرانسللینک دوستان