دو زلزله اصفهان و بوشهر را لرزاند 

ردیف زمان وقوع به
وقت محلی
عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق بزرگی توضیحات تعداد ایستگاهها مأخذ دریافت فایل
۱ ۱۳۹۲-۰۱-۳۱ ۰۱:۳۸:۲۸.۵ ۳۴.۶۲ N ۴۶.۱۰ E ۱۸ ۱.۶  تازه آباد، کرمانشاه ۰ IGUT شکل موج
۲ ۱۳۹۲-۰۱-۳۱ ۰۰:۵۹:۰۰.۴ ۲۸.۵۵ N ۵۱.۶۱ E ۳۲ ۲.۴  کاکی، بوشهر ۰ IGUT شکل موج
۳ ۱۳۹۲-۰۱-۳۱ ۰۰:۵۲:۳۳.۳ ۳۲.۸۰ N ۵۱.۸۱ E ۸ ۴.۱  حبیب آباد، اصفهان ۰ IGUT شکل موج
۴ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۳:۵۵:۳۳.۹ ۲۸.۴۵ N ۵۱.۴۴ E ۱۹ ۲.۶  کاکی، بوشهر ۰ IGUT شکل موج
۵ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۳:۰۲:۵۲.۵ ۲۸.۲۰ N ۵۱.۳۸ E ۱۰ ۴.۱  برد خون، بوشهر ۰ IGUT شکل موج
۶ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۰:۵۶:۲۱.۵ ۳۱.۹۸ N ۵۰.۹۹ E ۱۸ ۱.۳  بلداجی، چهارمحال وبختیاری ۰ IGUT شکل موج
۷ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۰:۵۵:۲۵.۷ ۲۹.۳۳ N ۵۲.۵۲ E ۱۸ ۱.۹  شیراز، فارس ۰ IGUT شکل موج
۸ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۰:۴۷:۱۷.۹ ۲۹.۹۸ N ۵۷.۶۳ E ۱۸ ۲.۴  گلباف، کرمان ۰ IGUT شکل موج
۹ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۰:۳۹:۴۶.۷ ۳۸.۴۰ N ۴۵.۳۷ E ۴ ۱.۸  تسوج، آذربایجان شرقی ۰ IGUT شکل موج
۱۰ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۰:۱۵:۳۵.۸ ۳۰.۲۴ N ۵۱.۷۹ E ۱۲ ۲.۷  اردکان، فارس ۰ IGUT شکل موج
۱۱ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۰:۱۴:۱۵.۵ ۲۸.۵۸ N ۵۱.۷۷ E ۳۲ ۳.۱  بوشکان، بوشهر ۰ IGUT شکل موج
۱۲ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۲۰:۰۵:۵۳.۲ ۲۸.۰۳ N ۵۳.۵۲ E ۳۲ ۳.۱  خنج، فارس ۰ IGUT شکل موج
۱۳ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۱۹:۵۴:۲۳.۵ ۳۸.۴۰ N ۴۵.۳۵ E ۹ ۲.۲  تسوج، آذربایجان شرقی ۰ IGUT شکل موج
۱۴ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۱۹:۴۶:۰۰.۲ ۳۱.۷۰ N ۵۱.۰۸ E ۱۸ ۱.۴  آلونیه، چهارمحال وبختیاری ۰ IGUT شکل موج
۱۵ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۱۹:۲۰:۱۵.۳ ۳۸.۴۱ N ۴۵.۳۴ E ۵ ۱.۹  تسوج، آذربایجان شرقی ۰ IGUT شکل موج
۱۶ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۱۹:۱۲:۳۷.۵ ۳۷.۲۰ N ۵۵.۳۵ E ۲۰ ۲.۲  مینودشت، گلستان ۰ IGUT شکل موج
۱۷ ۱۳۹۲-۰۱-۳۰ ۱۹:۱۰:۱۴.۹ ۳۴.۲۶ N ۵۵.۰۹ E ۱۰ ۲.۵  خور، اصفهان ۰ IGUT شکل موج


۳۱ام فروردین ۱۳۹۲ | | دسته : اخبار، عمومی
برچسب ها : , ,

خرید شارژ ایرانسللینک دوستان