نمایان شدن جنگل ارواح از زیر آب + عکس در شهر کوچک ساحلی نسکوین (Neskowin) در منطقه ی تیلاموک (Tillamook) در اورگون  (Oregon) آمریکا، جایی بین لینکلن سیتی (Lincoln City) و پاسفیک سیتی (Pacific City) بقایای جنگل باستانی صنوبر سیتکا(Sitka)  قرار گرفته است. برای ۳۰۰ سال جنگل ارواح مدفون شده بود، تا وقتی که یک طوفان سهمیگن در زمستان ۹۸-۱۹۹۷ در ساحل اورگون آن را از زیر شن ها بیرون آورد. طوفان قسمتی از ساحل را با خود برد و حدود صد تنه ی درخت را با پوسته ی صدفی نمایان ساخت. قبل از این کشف در آن زمستان، جنگل ارواح  فقط یک افسانه بود که ساکنین قدیمی منطقه ی تیلاموک می گفتند هر چند دهه یک بار خیلی کوتاه ظهور می کند. بعد از طوفان ۱۹۹۸ جنگل ارواح نسکوین به یکی از اجزای ثابت این ساحل تبدیل شده است.

نمایان شدن جنگل ارواح از زیر آب + عکس

تنه ی درختان جنگل ارواح حدود ۲۰۰۰ هزار سال قدمت دارند و در زمان حیاتشان این درختان از ۴۵ تا ۶۰ متر طول داشته اند. تخمین کربن از تنه ی درختان نشان داد که این درختان بین سالهای ۱۶۸۰ تا ۱۷۲۰ از بین رفته اند. دانشمندان معتقد اند یک زمین لرزه ی عطیم باعث مرگ این درختان شده و سونامی ایجاد شده از این زلزله نیز تنه ی درختان را زیر خاک مدفون کرده است.

طبق نسخ قدیمی ژاپنی پژوهشگران دریافتند که تنها یک سونامی بین سال های ۱۶۸۰ و ۱۷۲۰ اتفاق افتاده که چندین روستای ژاپنی را زیر آب برده است. روز دقیق آن سریعا محاسبه شد: ۲۶ ژانویه ۱۷۰۰ . این سال با سال مرگ درختان مطابقت داشت چرا که دانشمندان از حلقه های تنه ی درختان دریافتند که جنگل ارواح تا اواخرسال ۱۶۹۹ زنده بوده ولی در بهار سال ۱۷۰۰ از بین رفته است.

امروزه باور بر این است که یک زلزله ی عطیم در سال ۱۷۰۰ در سواحل اورگون اتفاق افتاده که این زمین را نزدیک ۱۰ متر فرونشانده است. جذر و مد دریا درختان را در گل فرو برده و کمی بعد، دیواری از آب درختان را از نزدیک ریشه شکسته است. طی زمان گل و شن، تنه ی درختان را از پوسیده شدن توسط اکسیژن و باکتری ها حفظ کرده تا زمستان ۱۹۹۸ که دوباره سر از خاک بیرون آورده اند.

نمایان شدن جنگل ارواح از زیر آب + عکس

نمایان شدن جنگل ارواح از زیر آب + عکس

نمایان شدن جنگل ارواح از زیر آب + عکس۱۹ام بهمن ۱۳۹۴ | | دسته : سرگرمی و طنز
برچسب ها : ,

خرید شارژ ایرانسللینک دوستان