پر بیننده ترین هانتیجه فوق العاده زیبای ۲۰ سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس« من «Przemysław Kruk» عکاس آماتور منظره از لهستان هستم. من از کودکی در روستایی زندگی می کردم که مزارع و کشتزارهای ژوراسیک لهستانی تا افق کشیده شده بودند. ابتدا این مناظر فقط در حافظه ...

« من «Przemysław Kruk» عکاس آماتور منظره از لهستان هستم. من از کودکی در روستایی زندگی می کردم که مزارع و کشتزارهای ژوراسیک لهستانی تا افق کشیده شده بودند. ابتدا این مناظر فقط در حافظه من بودند، اما چند سال بعد، از آثار نقاشان و عکاسان لهستانی الهام گرفتم و این شانس را پیدا کردم که از این مناظر و چشم اندازها عکاسی کنم. زمین های ساده و ملایمی که در تابستان مانند طلا می درخشند، در پاییز به خواب می روند و در بهار از شدت سبزی منفجر می شوند.
من ۲۰ سال از این زمین ها که شبیه به امواج سبز هستند، عکاسی کردم. بعضی از آن ها را می توانستم از پنجره ام ببینم و برای بعضی از آنها مجبور شدم به سفرهای طولانی بروم. هرجا که یک زمین شخم زده می دیدم سعی می کردم آن را در عکس هایم جاودان کنم. این داستان شگفت انگیز در زمان ثبت می شود و شعری زیبا از زندگی روزمره ما ایجاد می کند. نگاه کنید جهان ما چه زیباست…!»
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس
نتیجه فوق العاده زیبای 20 سال نقاشی از مزارع اروپایی + عکس


۲ام اسفند ۱۳۹۴ | | دسته : عمومی

خرید شارژ ایرانسللینک دوستان